Ingang Parklaan

Dit bouwwerk was vroeger de ingang van de Efteling. De toeganspoort stond aan de kruising van de Europaweg met de Parklaan. Hij is in 1949 door de gezamelijke Kaatsheuvelse aannemers gebouwd ter gelegenheid van de tentoonstelling "de schoen". Het gedeelte tussen de twee zuilen was vroeger open en was de eigenlijke ingang. Boven tussen de zuilen stond in letters "De Efteling". Links en rechts waren de kassa's. In de zuilen waren twee gedenkstenen gemetseld. Op de rechter steen was het wapen van de gemeente Loon op Zand te zien met daaronder de tekst:

ME POSUIT
Mr.R.J.TH. VAN DER HEIJDEN
PRAEGECTUS LOCI
MCMXLIX

De linker steen had als tekst:

OPGERICHT DOOR DE R.K.BOND
VAN BOUWVAKPATROONS
BESTUUR
E.RIETRA G. ADV.
G. VAN DEN HOVEN VOORZ.
W. DEN TEULING VICE VOORZ.
J.CORNELISSEN SECR.
M.BREKELMANS PENNINGM.
LEDEN
L. VAN GEEL
H. VAN HEESCH
A. VAN NEST
A. KLEIJNGELD
C. KOSTEREN
L. VAN LUXEMBURG
FR. MUTSAERTS
S. PEPPING

Achter de toegangspoort lag een plein dat verhard was met kolengruis. Vanuit dit plein ging men rechts naar de sportvelden (het plein waaraan nu Droomvlucht en Villa Volta staan. Links was de speeltuin en rechtdoor lagen het theehuis ('t Witte Paard) en het sprookjesbos. De toegangspoort is in 1989 afgebroken toen er 20 meter van het Efteling grondgebied werd opgeofferd voor de verbreding van de Europalaan.