Overige Spreuken:
Wilt ge uw kennis van spreuken verrijken
Dan moet g'op dee'z pagina kijken.
Automatische informateur:
Wilt ge in 't park niet verdwalen
dan kunt ge hier uw weg bepalen
Station kinderspoor:
Het monster, door benzien gedreven.
Doet mensch en dier van snelheid beven
Station kinderspoor:
Geen postkoets en geen trekschuit meer.
De spoortrein voert ons heen en weer
Station kinderspoor:
Al vliegt de postkoets dendrend voort.
De postiljon blaast onverstoord
Station kinderspoor:
De raderboot met woeste kracht.
Vreest windstil niet, noch storm noch nacht
Tegenover kinderspoor:
Baby Gijsje die zit hier
Altijd hunkrend naar papier
Naast de Smulpaap:
Moeder Gijs met tweeling hier
vraagt u vriend'lijk om papier
Smulpaap:
Piet smijt alles in het rond,
Papier en schillen op de grond,
Alsof geen prullemand bestond
Foei, zegt ieder, die dat ziet,
Wat ben jij een smeerpoets Piet!
Zo iets doet men immers niet!!!
Hoorn des overvloeds:
Wilt ge voor uw wijf iets soecken
dan vindt men hier: Brabantsche koeken
Eierleggende kip:
Deez' kip heeft zaak'lijke talenten
een eitje legt ze voor 100 centen
Op de gelaarsde kat:
Die den bakker hier vergeten
Sullen vast geen bollen eten
Station west:
Lieve mensen het spijt ons zeer
vanaf hier geen plaatsen meer
Spookslot, witte walvis:
Jonas uit de wallevis
wijst precies hoe laat het is
Spookslot achterzijde:
Gijs, als matroos van honger scheel
Slikt van alles door z'n keel
Spookslot, Fata Morgana en Indische Waterlelies:
Aangeraden wordt te passen
Op uw beurzen en uw tassen
Naar aanleiding van een Anton Pieck ontwerp:
Hebt u alles meegenomen?
Regenjas of paraplu?
Lastig is't terug te komen!!
Hebt u alles bij u nu?
Doolhof:
Dappere ouders, wacht hier op uw kind
Het zal u later trots verhalen
Hoe het elementen als water en wind
Na avontuurlijk dolen en dwalen ,
heeft weten te trotseren
Om daarna monter en "droog"
Hier bij u weder te keren

Ouders mogen hier stil blijven staan
of met hun kinderen dit avontuur in gaan

Doolhof:
Eens was dit de kerker waar de beruchte Zeerover Raackelbeyn gevangen zat
Toch wist hij te ontsnappen! Niemand begreep hoe dat kon.....
Gesproken, kinderspoor:
Per coupé mogen slechts twee kinderen mee..........
Vroeger bij Speeltuin:
Kinderen van twee tot acht worden hier met vreugd verwacht
Ouders die hen begeleiden mogen zich er ook verblijden.
Vroeger bij Speeltuin:
Deez' speelplaats diene tot de vreugd
Van onze lieve prille jeugd
Tot acht jaar kunt ge binnengaan
Met hen die u terzijde staan
Op verplaatsbaare kraam (zomer 1997 bij Fata Morgana):
Een volle maag en gulle lach
Is wat dees kraam u geven mag
Op karton gekrabbeld bij toiletten Diorama (zomer 1997):
Liever niet naar binnen
Met drinken, ijs en suikerspinnen! 
Vogel Rok:
Hebt gij een kind van onder acht?
laat het dan weten wat hier wacht...:
- een snelle rit, volkomen duister! -
dus, lieve gast, wees wijs en luister:
Een angstig kind vindt hier geen vreugd,
wellicht de schrik die het lang heugt!
- een fijne dag - da's onze leuze.
Gij kent uw kind, aan u de keuze.......!
Holle Bolle Gijs + Klein Duimpje bordjes:
Papier Hier!
 

Met dank aan Teun.