Sprookjesbos:
Wilt ge uw kennis van spreuken verrijken
Dan moet g'op dee'z pagina kijken.
Kasteel van Doornroosje:
Zijt gij soms moe of slecht ter been
Dan kunt g'ook langs het kasteeltje heen
Kabouterdorp:
Hier moeten ouders stillestaan
Kinderen mogen verder gaan.
Al wat dit bos aan schoons u biedt 
vraagt: blijft op 't pad, vertreedt ons niet
Langnek:
Wie de papiermand hier niet ziet 
Die is een sufferd waar of niet.
Langnek:
Hier afval anders wordt hij vals,
Die kerel met zijn lange hals.
Op klok bij Roodkapje:
Alle die mijn vergeten 
en sullen die tijt niet weten
Vroeger bij Kogeloog:
Deez' Dienaar, die weleer in 't leven 
slechts met een blik een leger deed sneven
is nu, na al z'n roemrijke dagen 
zelfs niet in staat een wesp te verjagen
Een vonk van pijp of sigaretten
Kan' bos in vuur en vlammen zetten
Rode schoentjes:
Ieder kwartier
dansen de schoentjes hier
Hans & Grietje:
Een druk op de kruk, gebruik goed je oren:
't Luik gaat open en de heks komt naar voren.
Gesproken, Hans & Grietje:
Knibbel, knabbel, knuisje
Wie knabbelt aan mijn huisje?
Hans & Grietje:
Wel snoepten Hans en Grietje hier
Maar zij strooiden geen papier
Sprookjesmuseum:
Is er iets met Uw geweten loos,
Dan wordt dee's knuppel boos
Gesproken, sprookjesmuseum:
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
wie is de mooiste van het land?
Zo mooi als u bent, is er geen
u bent het mooist van iedereen.
Sneeuwwitje:
Sneeuwwitje en de zeven dwergen
Zouden hier hun afval bergen
Wilt deze plaats toch niet ontsieren
met schillen dozen en papieren
Herautenplein:
Opa Gijs is 't, die hier leijdt
Honger raakt hij nimmer kwijt
Fakir:
Wilt U mij niet Uw afval geven
Dan wil de Fakir niet meer zweven
Wachters Indische Waterlelies:
Gij mensenkinderen in uw nietigheid
hoort ons aandachtig aan:
Zo gij dee'z tempel open ziet
dan kunt gij verder gaan.
Doch zo de deur gesloten is
vragen wij u geduld.
Dra wordt het geheim, zo streng bewaakt,
ook weer voor u onthuld.
Eén ding moeten wij u vragen,
uw goede naam ten spijt. 
Laat prul en prop niet slingeren
en mijdt baldadigheid.
Klein Duimpje en de Reus:
Weet je waar Klein Duimpje is?
Roep 'm hier, hij komt gewis!
Zou het hem nu toch gaan lukken
zo'n Zeven mijlslaars weg te plukken?
Pas wel op! Roep niet te luid!
De kans is klein en snel verbruid!
De reus in slaap is licht te storen...,
let maar op z'n grote oren...!

Met dank aan Teun.