Een avontuur
bron: Efteling persmap 1996

Toen Koningin Fabiola haar medewerking verleende, begonnen de problemen zich pas af te tekenen. Zo'n attractie was nog nooit gebouwd en er waren nergens afbeeldingen of illustraties van. Anton Pieck, Peter Reijnders, Peter Smulders en de jonge Ton van de Ven moesten op basis van het geschreven verhaal er vorm en inhoud aan geven. Van de stichting kregen ze er aanvankelijk f 180.000,- voor. Dat was 30 jaar geleden een behoorlijk bedrag. De attractie zou uiteindelijk ruim f 300.000,- aan budget opslokken door materiaalkosten. Uren werden niet zo stringent gebudgetteerd. De werknemers van de Efteling waren er toch. De Efteling stak financieel behoorlijk haar nek uit. Daar kwam bij dat het sprookje van de Indische Waterlelies niet bekend was bij het grote publiek. Tijdens de ontwikkeling vroeg men zich bij de Efteling meerdere malen af of het aan zou slaan bij haar gasten. Nu wordt daar mild glimlachend op teruggekeken.