Waterzuivering met behulp van riet

Bron: Brabants Dagblad 18 Dec 1996

Van een verslaggever
KAATSHEUVEL - Nabij het clubhuis van het Efteling Golfpark in Kaatsheuvel is gistermorgen met enig officieel vertoon het startsein gegeven voor de aanleg van een filter dat het attractiepark in staat stelt per jaar 280.000 liter grondwater uit te sparen. In plaats van grondwater kan vanaf volgend voorjaar gezuiverd afvalwater voor de watervoorziening voor het park en de golfbaan worden gebruikt.
"Een duurzame oplossing voor een bedrijfskundig probleem", zo vatte adjunct-directeur E. van den Brand van de Efteling het alternatief samen dat onder andere met het Hoogheemraadschap West-Brabant en de Vlaamse gemeente Mol is ontwikkeld.
Door middel van een zeven kilometer lange pijpleiding wordt gezuiverd rioolwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Kaatsheuvel via de vennen van het golfpark naar de vijvers in het attractiepark gevoerd. Op het terrein van het golfark wordt het water nagezuiverd met een helofytenfilter.

Pioniers
Het meest opmerkelijke onderdeel van dit filter is een veld vol riet, dat een zuiverende werking heeft. De Stichting De Twaalf Ambachten uit Boxtel heeft met deze methode in het klein geëxperimenteerd. "Wij zijn degenen die de aanzet hebben gegeven, de pioniers. We hebben de eerste berekeningen gemaakt en ook het ontwerp voor de proefinstallatie. Maar we worden hier vandaag opnieuw vergeten", liet de ook aanwezige S. Leeflang zijn irritatie blijken.

Voordelen
Het nieuwe aan het filter nabij de Efteling is de grootschaligheid. De andere beregening en het op peil houden van het water in de vijvers geen grondwater meer te gebruiken. Op die manier wordt een forse bijdrage geleverd aan het tegengaan van de verdroging in Brabant.
Om die reden moest de Efteling van de provincie het winnen van grondwater tweede bijzonderheid aan dit project is het internationale karakter. De EG bleek bereid subsidie te verlenen. De Vlaamse partner werd door ing. J. Mols uit Riel, gespecialiseerd in grensoverschrijdend projecten, gevonden in de gemeente Mol. Bij de abdij van Postel komt eenzelfde helofytenfilter. De abdij, de cafés en de woningen lozen het water nu nog ongezuiverd.
Beide projecten kosten volgens Mols samen vijf miljoen gulden. In het kader van de Interreg-regeling financiert de EG daarvan 1.472.000 gulden, te verdelen over beide partners. Het project moet een voorbeeldfunctie vervullen.